Om oss

DunderNET är Gällivare kommuns stadsnät. Vi är en del av Gällivares kommunala förvaltning och tillhandahåller infrastruktur för kommunikation via fiber och fast radio. 

Vårt nät är ett öppet nät. Det innebär att kunderna kan välja fritt mellan de tjänsteleverantörer som säljer tjänster i vårt nät. De tjänsteleverantörer som säljer tjänster i nätet ges samma förutsättningar och villkor. I vårt nät finns både små lokala och stora nationella företag.

Verksamheten finansiseras genom nätavgifter från de kunder och tjänsteleverantörer som verkar på nätet. De utbyggnadsprojekt vi genomför finanseras med lånat kapital samt stöd från olika regionala, nationella och europeiska myndigheter.

Om fiberutbyggnaden

2016

Gällivare kommun fattade beslut om att bygga ut fibernätet i hela kommunen, både i tätort och på landsbygd. Projektet innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor.

Projektet för fiberutbyggnad är den största satsningen på IT-infrastruktur någonsin i Gällivare kommun. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till en fiberanslutning. Det innebär bland annat en avsevärt lägre anslutningsavgift än vad kommersiella aktörer erbjuder.

2021

Större delen av utbyggnaden planeras vara färdigställd.

Mer om utbyggnaden

Vill ni veta mer om hur vi bygger ut i tätort respektive landsbygd, tryck på länkarna nedan.

Tätort
Landsbygd

 

Övriga projekt

Tryck på länkarna nedan för att läsa mer om respektive projekt.

Täckningskollen
Landsbygdsprogrammet
Tillväxtverket


dunderNET logotyp

 

Organisation

 Jonas Olsson
Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

 

Delprojektledare

Stefan Kostenniemi

E-post

 

 

Projektledare

Eva Engman

E-post