Daniel Olausson / Media Tales

Landsbygdsprogrammet

Gällivare kommun har beviljats ca 20 miljoner kronor från Landsbygdsprogrammet, för utbyggnad av områdesnät för bredband på landsbygden. Det är ett välkommet stöd för det pågående fiberutbyggnadsprojektet och ger Gällivare kommun förbättrade möjligheter att bygga ut fibernätet på landsbygden. Projektet kommer att pågå fram till och med år 2020.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektledare
Eva Engman
E-post