Täckningskollen


  

 

Gällivare kommun genomför i samverkan med region Norrbotten och Leader Polaris en leverantörsoberoende täckningskontroll av verksamma mobiloperatörer inom kommunen.

Insamlingen av mätdata genomförs i samarbete med renhållningen och pågår under två veckor, med start under Maj 2017. Ytterligare en mätning är genomförd under hösten.

På projektets hemsida http://tackningskollen.se finns mer information om projektet och där kommer även resultatet att publiceras efterhand.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektledare
Eva Engman
E-post