Tätorterna

Kommunens avsikt är att alla hushåll och företag i tätorterna ska ha tillgång till en fiberanslutning. Arbete pågår med att ta fram planer när i tiden olika områden ska byggas ut.

Infrastrukturupprustningar

Gällivare kommun har tagit fram en infrastrukturplan för upprustning av den befintliga kommunala infrastrukturen (VA, gator, gatubelysning etc.). Upprustningen sker områdesvis. På de områden där mer omfattande arbeten görs läggs det även ner kanalisation (tomma rör) för fiber, för att förbereda för kommande fiberanslutning av villor/flerfamiljshus.

Nya områden

Det förbereds även för fiberanslutning på nya villa- och industriområden som anläggs.

Utbyggnadsplan

Mer detaljerad infomation för områden i tätort klicka här.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektledare
Eva Engman
E-post