Utbyggnadsplan

På denna sidan:
Planerad utbyggnadsstart samt status för pågående projekt i:
  • Tätort
  • Landsbygd

Mer om hur vi bygger ut och de olika arbetsmomenten hittar ni under så går det till.

Senast uppdaterad: 2018-12-21 10:53:35 


Tätort

Bildtext: Övre bilden visar mellanområdet och den nedre bilden visar centrala Gällivare. Klicka för större bilder.

Aktuellt

Sidan uppdateras kontinuerligt med ny information. Se detaljer om ert område nedan!

Apelqvistheden & Folkets Park

Driftsättning sker i december 2018 MEN vi har problem med att vi inte har fått in numret på alla konvertrar. Vi vill trots det driftsätta området och det innebär att vissa av er måste meddela oss det serienumret ifall ni vill börja använda anslutningen.

Här finns en lista över de adresser där vi saknar nummer på konvertern.
Här finns en anvisning hur du ser numret.

Maila in det tillsammans med adressen till bredband@gallivare.se.

Björkmansheden Etapp1

Villainstallationerna kommer att pågå från oktober och året ut, vi kommer att kontakta alla fastighetsägare för besök. Boxens placering har blivit fel på ett antal fastigheter på området. men den behöver oftast inte flyttas, istället kommer de som installerar utrustningen på insidan av huset dra en patchkabel från boxen till en annan lämplig intagspunkt. Det görs i överenskommelse med fastighetsägarna. Vi kommer att gå ut med information om hur man beställer anslutning efterhand som det är möjligt att göra det.

Björkmansheden Etapp2

Villainstallationerna kommer att pågå från oktober och året ut, vi kommer att kontakta alla fastighetsägare för besök. Boxens placering har blivit fel på ett antal fastigheter på området. men den behöver oftast inte flyttas, istället kommer de som installerar utrustningen på insidan av huset dra en patchkabel från boxen till en annan lämplig intagspunkt. Det görs i överenskommelse med fastighetsägarna. Vi kommer att gå ut med information om hur man beställer anslutning efterhand som det är möjligt att göra det.

Björkmansheden Etapp3

Villainstallationerna kommer att pågå från oktober och året ut vi kommer att kontakta alla fastighetsägare för besök. Boxens placering har blivit fel på ett antal fastigheter på området. men den behöver oftast inte flyttas, istället kommer de som installerar utrustningen på insidan av huset dra en patchkabel från boxen till en annan lämplig intagspunkt. Det görs i överenskommelse med fastighetsägarna. Vi kommer att gå ut med information om hur man beställer anslutning efterhand som det är möjligt att göra det.

Forsvallen

Området är Färdigställt.

Västra Karhakka

Området är Färdigställt.

Östra Karhakka

Området är färdigställt.

Koskullskulle

Utbyggnad planeras starta 2019.

Östra Malmberget

Vi arbetar på en lösning med radiolänk.

Mellanområdet Etapp1

Området är färdigställt.

Repisvaara Södra, Norra, Mitt

Vid anläggande av de nya bostadsområdena på Repisvaara har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till tomtgräns. Hela Repisvaara kommer att anslutas till det nya stdsnätet.

OBS! Du står själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet.

Om du planerar att bygga nytt hittar du instruktioner angående fiberanslutning här.

Gråsparvgränd 2 och 4 är färdigställda.

Solbacken

Vid anläggande av bostadsområdet har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till tomtgräns.

OBS! Du står själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet.

Om du planerar att bygga nytt hittar du instruktioner angående fiberanslutning här.

Norra Vassara

Samförläggning är genomförd med Vattenfall 2016/2017. 

Södra Vassara

2018/2019 planeras samförläggning med Vattenfall.

Vuoskonjärvi industriområde

Vid anläggande av industriområdet har fastigheterna förberetts med fiberkanalisation fram till tomtgräns.

 OBS! För nya tomter står du själv för förläggning av kanalisation från tomtgräns fram till fastighet.

Om du planerar att bygga nytt hittar du instruktioner angående fiberanslutning här.

Färdigställning inleds sensommaren 2018.

Utbyggnad 2018/2019 – Radiolänk

För de fastigheter i Malmberget som berörs av samhällsomvandlingen i etapp två, tre och fyra ska möjligheten till en stadsnätsuppkoppling via radiolänk undersökas.

Område

Utbyggnadsstatus

Bäcken

Utbyggnad av radionät planeras under 2019.

Landsbygden

Utbyggnadsplan - Klicka för en större bild

Bildtext: Utbyggda stråk och utbyggnadsplan för byar som ligger näst på tur. Klicka för större bild.

Pågående och kommande områden:

Område

Utbyggnadsstatus

Dokkas

I samband med anläggande av nytt ortssammanbindande nät, från Suorvanen till Dokkas, under 2018, kommer arbetet med fastighetsanslutningar i Mettä-Dokkas och Dokkas att påbörjas.
     

E45/Linaälven 

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Planen är att anslutningarna ska färdigställas under 2018.
     

Hakkas

Under 2018 påbörjas utbyggnaden.
     

Kronsågen

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Färdigställs 2019.
     

Markitta

Under 2018 har vi påbörjat utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.
     

Muorjevaara

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet. Arbete med färdigställande pågår.
     

Nattavaara

Under 2017/2018 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.
     

Nikkaluokta

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet under 2017. När Vattenfalls arbeten är färdiga planerar kommunen att färdigställa anslutningarna.
     

Nilivaara

Under 2018 har vi påbörjat utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.
     

Puoltikasvaara

Under 2018/2019 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet, vid samförläggningar med Vattenfall.
     

Skaulo

Under 2018/2019 är planen att påbörja utbyggnad av fibernätet.
     

 Ullatti

Fiberanslutningar till hushållen förberetts i samband med Vattenfalls ombyggnationer av elnätet under 2015/2016/2017. Kommunen planerar att färdigställa anslutningarna under 2019. 
     
     

Utbyggnad 2018/2019 och framåt

Från 2018/2019 och framåt planeras utbyggnad av resterande delen av landsbygden, intill befintliga kommunala fiberstråk som framgår av bilden ovan.

Redan utbyggda byar

I några byar finns det redan idag möjlighet till fiberanslutning via kommunens fibernät.

OBS! För dessa områden planeras ingen ytterligare utbyggnad, men det är däremot möjligt att ansluta sig till kommunens nät i efterhand.

Vi kommer att skicka ut en intresseförfrågan till fastighetsägare i Leipojärvi som inte har någon fiberanslutning. Är intresset stort kan vi göra ett gemensamt projekt för att ansluta fler fastigheter. 

Är du intresserad av en efteranslutning, hör av dig till oss via mail ,bredband@gallivare.se, eller ring.

Byar med fiber:

Leipojärvi, Tjautjas


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektledare
Eva Engman
E-post