Pågående arbete

Här listas löpande infomration om vad som händer i områden.

Vill ni se framsteg hur långt fram i arbetet respektive projekt kommit? Utbyggnadsstatus hittar ni under utbyggnadsplan.

Senast uppdaterad: 2018-09-12 08:18:07 


Lägesrapport

Heden & Silfwerbrandshöjden

Tomtschakt i stort sett klara. Stamschakten pågår. 

Mellanområdet etapp 2

Asfaltering och städning påbörjas 12/9.

Hakkas

Schaktning av stammar och tomter fortgår som tidigare. Uppstädning och bortforsling av överblivet material genomförs fortlöpande. 


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post

Projektresurs
Oskar Enback Junkka
E-post