Så går det till

Innehåll på denna sida:

 • Utbyggnaden - Steg för steg
 • Stadsnätet
 • Kostnader
 • Hur gör jag för att få fiber?

Steg för steg

Det är flera saker som måste utföras innan fibern är färdig att användas och entreprenörerna är färdiga med arbetet.

 • Gatuschakt
 • Installation av fasadbox samt mediaomvandlare
 • Tomtschakt
 • Fiberblåsning
 • Stamfiber och central nod
 • Markåsterställning

OBS! Ovanstående steg kan utföras i olika ordning från fall till fall.

Efter utbyggnaden är klar ska den nya anslutningen även driftsättas i kommunens stadsnät.

Fibernät från nod till slutkund.

Bild som visar det fysiska nätet, från central nod ut till fiberanslutningen på fastigheterna. Klicka på bilden för att se en fullstor bild.

Gatuschakt

Arbetet börjar med att gräva ner kanalisation i hela ert område. I detta skedet grävs det fram till fastighetsgränserna.

Installation av fasadbox samt mediaomvandlare

Entreprenörerna gör hembesök hos samtliga fastighetsägare och samråder med fastighetsägarna om möjliga placeringar av utrustning samt kommande tomtschakt.

Alla som vill ha fiber får en fasadbox monterat på utsidan av huset samt en mediaomvandlare på insidan. Mediaomvandlaren placeras i ett rum som inte är kallställt eller våtrum, och ligger med yttervägg angränsande till gatuschakt eller av andra skäl innebär närmast lämpliga väg att genomföra tomtschakt.

Tomtschakt

Ett rör grävs eller plöjs ner mellan gatuschaktet och fasadboxen, enligt väg utsatt vid tidigare hembesök.

Obs! Återställningsarbeten görs i ett senare skede.

Ska ni gräva själv på er fastighet? Tryck här för att komma till instruktionerna.

Fiberblåsning

När hela fibernätet i området är byggt, börjar utblåsning av fiber mellan nod och fastighet.

Stamfiber och central nod

För att fibern ska gå att använda måste det finnas stamkabel grävt till området och alla arbeten i centrala noder måste vara slutförda. Det innebär att även om arbetet i ert kvarter är klart så kan det återstå en del arbeten innan ni kan nyttja er anslutning.

Markåterställning

När nätet i området är färdigt och all fiber är utblåst kan markåterställning genomföras.

Om det hinner bli tjäle innan övriga arbeten är slutförda, avbryts arbetet och återupptas sommaren året därpå när tjälen försvunnit.

 


 

Stadsnätet

 

Tjänsteleverantör

Alla tjänster (internet, TV, telefon, larm odyl) besäller ni via en tjänsteleverantör. Gällivares stadsnät är ett öppet nät, vilket innebär att slutkunderna kan välja mellan olika tjänster från olika leverantörer. DunderNET tillhandahåller inga egna tjänster. Se tillgängliga tjänster här.

   

Stadsnätet - Aktivt nät

Det aktiva nätet (DunderNET) är den kommunikationsoperatör som gör det möjligt för tjänsteleverantörerna att tillhandahålla internet och i det kommunala stadsnätet.

   

Stadsnätet - Passivt nät

Det passiva nätet är det nät som finns nergrävt fram till slutkunderna (alla hushåll och företag som har en anslutning). Det är all den fysiska infrastrukturen som all data ska transporteras genom för att nå fram till datorn eller TV-apparaten.

 

När det passiva nätet är färdigt

När alla fiberarbeten är klara ska anslutningen tas i drift i DunderNETs aktiva nät.

Nytt aktivt stadsnät - förseningar

Under 2018 kommer Gällivare kommun gå över till ett nytt stadsnät. Det medför även att aktivering av nya färdigställda anslutningar kan komma att dröja, till dess att det nya nätet är i dirft. Befintliga kunder kommer även de att flyttas över till det nya nätet när det väl är ingång.


 

Kostnader

Vad betalar jag för när jag skaffar fiber?

Kostnadsfritt

 • Grävning fram till fasad
 • Installation av fasadbox

När din anslutning inte används betalas inga avgifter. Det gäller även om du en dag skulle välja att avsluta din anslutning.

Kostar

 • Mediaomvandlare
 • Aktivering av anslutning

För detta betalas 2000 kr i startavgift samt 50 kr/mån i nätavgift.

Kostnader därutöver beror på vilka tjänster den enskilde kunden väljer, exempelvis tv, internet, telefoni etc.

Efteranslutning

De som aktivt väljer att inte vill få en kostnadsfri grävning fram till fasad, kan även de efteransluta sig. Efteranslutning är sker till självkostnadspris.

Vi är måna om att så många som möjligt förbereder sitt hus för fiber, även om de sedan väljer att inte aktivera anslutningen.


Hur gör jag för att få fiber?

När det är dags för utbyggnad, kontaktar vi samtliga fastighetsägare i varje berört område/by. Förutsatt att ni inte aktivt tackar nej, eller är helt okontaktbara under en lång period jobbar vi utifrån att samtliga fastigheter ska få fiber. 

Redan utbyggda byar

För dessa områden planeras ingen ytterligare utbyggnad, men det är däremot möjligt att ansluta sig till kommunens nät i efterhand.

Vi kommer att skicka ut en intresseförfrågan till fastighetsägare i Leipojärvi som inte har någon fiberanslutning. Är intresset stort kan vi göra ett gemensamt projekt för att ansluta fler fastigheter. 

Är du intresserad av en efteranslutning, hör av dig till oss via mail ,bredband@gallivare.se, eller ring.

 


 

Söker du svar på något annat? Tryck här för att komma till frågor och svar.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post

Projektresurs
Oskar Enback Junkka
E-post