Svensk Handel i Gällivare

Svensk Handel i Gällivare är handlarnas gemensamma organ och arbetar för att främja handeln i samarbetet med kommun, politiker och andra organisationer. Föreningen yttrar sig i frågor som rör samhällets struktur och uppbyggnad.

Svensk Handel i Gällivare ingår i Svensk Handel centralt.
Svensk Handel har också ett gemensamt presentkortsystem som fungerar i alla medlemsbutiker.

Svensk Handel i Gällivare har även en prisfond där föreningar kan söka sponsorbidrag till arrangemang som skall hållas inom kommunen som främst riktar sig mot barn och ungdom.


Styrelse:

Ordförande
Mikael Isaksson, 0970-101 76 
E-post: interflora@irisblomsterhandel.se 

Vice ordförande
Roger Strömberg, 0970-100 71
E-post: skogoran@telia.com

Sekreterare
Maria Mellin, 0970-170 30
E-post: maria.mellin@spray.se

Kassör
Torbjörn Nilsson, 0970-122 84
E-post: info@gveelofrys.se 

Ledamot
Conny Henriksson, 0970-550 10  

Ledamot
Kjell Hansson, 0970-101 00
E-post: kjell.hansson@statoil.com 

Suppleant
Ros-marie Johansson, 0970-666 17
E-post: rosies.boutiqe@telia.com 

Suppleant
Anette Ryrland, 0970-166 50
E-post: gunrya@hotmail.com