Gällivare Handel

Gällivare Handel är handlarnas gemensamma organ och arbetar för att främja handeln i samarbetet med kommun, politiker och andra organisationer. Föreningen yttrar sig i frågor som rör samhällets struktur och uppbyggnad.

Gällivare Handel ingår i Svensk Handel centralt. Svensk Handel har också ett gemensamt presentkortsystem som fungerar i alla medlemsbutiker.

Gällivare Handel har även en prisfond där föreningar kan söka sponsorbidrag till arrangemang som skall hållas inom kommunen som främst riktar sig mot barn och ungdom.


Styrelse:

Ordförande
Elisabet Landby, 076-109 18 00 
E-post: elisabeth@soleevent.se 

Ledamöter