Landsbygden

Foto: Daniel Olausson

Utvecklingsenheten har uppdraget att samordna kommunens arbete med bland annat utveckling- och servicefrågor för Gällivares landsbygd. Servicefrågorna är främst inriktade på kommersiell service och varuförsörjning. I samverkan med  bygderna deltar eller stödjer enheten olika utvecklingsprojekt.

Har du en idé? Hör av dig till oss, kontaktinformation finner du i den högra spalten. 


Kontakt: 

Utvecklingssekreterare

Bernt Wennström
Telefon: 0970-818 134
E-post  

Emma Wallin
Utvecklingssekreterare
Emma Wallin
Telefon: 0970-818 528
E-post

Jonas Olsson
Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post