Landsbygden

Utvecklingsenheten har uppdraget att samordna kommunens arbete med bland annat utveckling- och servicefrågor för Gällivares landsbygd. I samverkan med  bygderna deltar eller stödjer enheten olika utvecklingsprojekt.

Har du en idé? Hör av dig till oss, kontaktinformation finner du i den högra spalten. 

 

realisera

Just nu pågår projektet "Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun", här kan du se tidslinjen. Målet med projektet är att etablera servicepunkter i kommunens bygder. Detta innebär att vi tillsammans med bygderna får utökade möjligheter att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, befolkning och besökare. 

Här kan du se en kort film från Tillväxtverket om projektmedel för utveckling av lokala servicelösningar. 

Information: Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet

EU-loggan

Foto: Daniel Olausson/Media Tales


Monica Nilsson
Landsbygdsutvecklare Gällivare kommun 0970 818528