DigidelCenter

 

Gällivare stärker innevånarnas digitala kompetens.

Gällivare, Jokkmokks och Luleå kommun är de tre kommuner från Norrbotten som får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter. På ett DigidelCenter ska alla besökare kunna få hjälp med digitala frågor, pröva teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens för att aktivt kunna välja digitala alternativ och tjänster. 

Tanken är att servicepunkten i Skaulo är den geografiska utgångspunkten för arbetet, men att aktiviteterna sker i flera delar av kommunen. Aktiviteterna ska genomsyras och utformas av det behov som finns bland olika målgrupper. Det finns behov av att öka den digitala kompetensen bland kommunens invånare.

Det finns goda förutsättningar för att lyckas i och med att det pågår flera olika projekt som tillsammans skapar en god infrastruktur och samverkan. Några av projektet: Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun, bredbandsutbyggnad, Smarta hållarbara byar och Täckningskollen.

Gällivare kommun har inlett arbetet med att bygga upp verksamheten Digidelcenter. Invigning kommer att ske senare i höst, men se redan kommande aktiviteter under rubriken Evenemang.

Minna är anträffbar mån-tis kl 8-16.30, samt ons kl 8-11.15. 

Vid frågor och funderingar kontakta:
Minna Viitala
Projektledare DigidelCenter
Gällivare kommun
Mobil: 076-1339479
Digidelcenter@gallivare.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vid frågor och funderingar kontakta:
Minna Viitala
Projektledare DigidelCenter
Gällivare kommun
Mobil: 076-1339479
Digidelcenter@gallivare.se