Landsbygdsnätverkets nätverksträff

Den 8 februari 2017 arrangerade Landsbygdsnätverket en nationell nätverksträff där närmare 700 deltagare från 17 orter var med. På den här sidan kommer du inom kort att få en sammanställning av de frågor som skickades in från deltagarna ihop med svaren från talarna.

Mer information om dagen finner du här!