December 2018 Ted-X och beslut

Det hände mycket under projektets sista månad. Vi deltog på Ted-X Arjeplog och det blev också klart med kommunal finansiering för servicepunkten i Soutujärvi, under en period om fem år.

 

Ted-X Arjeplog

Tänkt dig en kall vinterkväll med snö som knarrar under fötterna och varje andetag syns i den mörka natten, vi har samlats runt en utomhusscen gjord av snö som är täckt med renskinn. Det är den 11 december och tio förväntansfulla talare inväntar sin tid att inspirera lyssnare på temat I.C.E - Inspiration, Kreativitet, Entreprenörskap med fokus på digitalisering av landsbygder.

Det är ingen mening att försöka återberätta talen, ta en titt här istället.

Finansiering Servicepunkt Skaulo

Finansieringen är en del i arbetet ”Servicekoncept för våra bygder”. I konceptet ingår Servicepunkter, Närarbetsplatser och Decentralisering av kommunala tjänster. Se utredning, tjänsteskrivelse samt protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott i filken till höger.

 En bra avslutning på detta år och vi önskar en god start på kommande!