Hakkas

Hakkas är den tredje bygden att ansluta sig till projektet. Hakkas utvecklingsgrupp har nu uppdraget som delprojektledare i projektet. Utvecklingsgruppen består av en sammansättning av flera föreningar från byn och är därför en bra samarbetspartner i detta projekt, med bred förankring.

Vi har haft ett uppstartsmöte där vi diskuterade och planerade för insatser i Hakkas. I augusti fyller Hakkasmacken två år och sedan starten har det funnits utvecklingstankar av området, att förbättra och stärka servicen vid macken ligger därför högt på listan och är projektets fokusområde. Vi arbetar tillsammans med att utveckla servicen i byn.