Hakkas

Hakkas är den tredje bygden att ansluta sig till projektet. Hakkas utvecklingsgrupp har nu uppdraget som delprojektledare i projektet. Utvecklingsgruppen består av en sammansättning av flera föreningar från byn och är därför en bra samarbetspartner i projektet.

Projektledare tillsammans med utvecklingsgruppen har haft ett inledande möte, där vi diskuterade och planerade för insatser i Hakkas. I augusti fyller Hakkasmacken två år och sedan starten har det funnits utvecklingstankar av mackområdet. Att förbättra och stärka servicen vid macken ligger därför högt på listan och är projektets fokusområde.