Ida på besök

För några veckor sedan var Ida Säfström i Gällivare för att göra intervjuer till projektet Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun. Ida studerar landsbygdsutveckling på Sveriges lantbruksuniversitet och skriver under våren sin kandidatuppsats.

Under en vecka åkte Ida runt i några av Gällivare kommuns byar för att sitta ner och prata med människor om hur det är att bo på landsbygden här. Resultatet från intervjuerna kommer finnas med som underlag i projektet samt i Idas uppsats.

Det var jätteroligt och givande att få träffa olika människor och höra berättelser från Gällivares bygder om hur det är att leva och bo där. Jag är så tacksam för den tid och de fina bemötanden jag fick vart jag än vände mig och hoppas att projektet Service i samverkan kommer att kunna bidra till utveckling av bygderna på ett sätt som lokalbor tycker är önskvärt, säger Ida.

Intervjuerna berikar projektet och arbetet med landsbygdsutveckling i Gällivare kommun. Det är nyttigt och intressant att ta del av innehållet i intervjuerna och att få inspel till arbetet från Ida. Jag hoppas att Ida inte fått nog av Gällivare och kommer tillbaka, säger projektledare Emma Wallin. 

Projektet Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun har till syfte att samordna och utveckla service i kommunens bygder. Projektet utgår från de lokala behoven och förutsättningar som finns i bygderna. För att stärka den lokala förankringen kommer projektet anställa delprojektledare från bygderna. Vi hoppas projektet bidrar med ökad kunskap och utveckling av service och samordning av olika serviceslag.