Invigning

Information om föreläsare

Audun Otterbech

Egen företagare och entreprenör med engagemang för hur man på landsbygden kan ”växla upp” lokal ekonomi och livskvalitet genom företagande och samarbete. Styrelseledamot i bland annat Lapland Vuollerim AB och genom detta aktiv i arbetet med att förlägga en europeisk kompetens och nätverkssatsning för delningsekonomi och crowdsourcing till vår region. 

 Bygdebolag i Vuollerim

Lapland Vuollerim Welcomes You AB ett av sju bygdebolag i Vuollerim. Detta är företag som bildats från konkreta behov och utmaningar och där man provar ta till vara lokala resurser på bästa möjliga vis för att stärka bygden och den lokala ekonomin. Lapland Vuollerim är initierat, ägs och drivs av ett 50-tal bybor, ideella föreningar och företag, samt erbjuder och marknadsföra genuina, äkta och kontrastrika upplevelser tillsammans med bybor. Grundidén är att aktivt ta till vara lokala resurser, kompetenser och kunskaper. Gemensamt för bygdebolagen är att all vinst återinvesteras i bygden.