Jubileumsfest i Nattvaara

19/6 firades 5 års jubileum i butiken i Nattavaara. Det blev ett lyckat arrangemang med många besökare. Förutom många bra erbjudanden kunde man köpa korv eller fika med musikunderhållning från riksspelman Daniel Wikslund. Utomhus försökte många vinna en glass vid en kasttävling, likaså unga som äldre. En ung malamut husky övervakade tävlingen, oftast med båda ögonen stängda.

I en live intervju från Aimo Liukku påpekar Dirk att det är viktigt för butikens fortlevnad att byborna handlar det mesta i butiken och komplettera i stan, inte tvärtom. Vikten av en butik i byn som fungera samtidigt som mötesplats är hög. Många äldre kommer in flera gånger om dagen för att handla och träffa andra byborna.

Butiken i Nattavaara drivs som ekonomisk förening sen 2013 med Dirk Hagenbuch som ordförande. I dagsläget finns 3 anställda i butiken, med olika anställningsgrad. Under jubileumsfest köpte några kunder andelar i butiken för 2000kr per styck.

Nattvaaaras delprojektledare Katharina Koch-Hartke deltog i festligheterna och frågade besökarna om ”fixartjänster”. Referensgruppen hade under tidigare möte beslutat att frågan om fixartjänster skulle undersökas mer och jubileumsfesten passade utmärkt då många Nattavaarabor förväntades besöka affären.   

Bilder från festligheterna hittar du här