Bygdernas befolkning

Katharina Koch-Hartke är nu anställd som delprojektledare för Nattavaarabygden i projektet. Katharina har under 10 år bott i Norrbotten, bland annat i Gällivare kommun. Hon arbetar som egenföretagare inom turistbranschen och brinner för landsbygden och dess utveckling. Vi kommer tillsammans i projektet arbeta för att förbättra servicen i Nattavaarabygden.

Projektet kommer på besök till Nattavaara den 22-23 september och då kan Nattavaarabygden lära känna Katharina än mer. Information om besöket kommer bland annat i bladet från Handlar´n och på Facebook – så håll utkik.