Nu börjar vi

 

Tillväxtverket utlyser projektmedel för att utveckla lokala servicelösningar. Vi har precis fått besked om att Gällivare kommun har blivit beviljat projektmedel, vilket vi på utvecklingsenheten är glada över. Projektet innebär att vi tillsammans med bygderna får utökade möjligheter att förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, befolkning och besökare. 

Projektet omfattar ca 2,5 miljoner och kommer pågå från början av 2017 till sista december 2018, det vill säga cirka två år. Projektet är i sin uppstartsfas och just nu inleds ett planeringsarbete. Varje bygd har en budget för en anställd delprojektledare samt för etbalering av servicepunkt.

Projektet är i linje med rekommendationer i kommunens översiktsplan, se specifika avsnitt för landsbygd, samt serviceplanen. Viktiga servicefunktioner är nyckeln för bygders attraktivitet och livskvalité för invånarna.  

Information: Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet.