Vår första delprojektledare

 

Nu är det klart – Barbara Willen är nu anställd som delprojektledare. Det hurrar vi för!

I och med att vi nu har en driftig delprojektledare kommer de första synliga stegen i projektet att ske i Soutujärvibygden. Målet är att inviga ett servicekontor under hösten. Emma och Barbara arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för att öka servicen i bygden, vilket vi tror bidrar till en attraktivare och trevligare plats att bo på och att besöka.

 Att vara delprojektledare för sin bygd innebär en anställning på 400 timmar. Arbetet fokuserar på att skapa underlag/analysera servicebehov och förutsättningar samt att arbeta lokalt för att etablera en servicepunkt. Att vi är flera som arbetar med service på flera nivåer (bygde-, kommunala- och regional nivå) ökar möjligheterna till bättre service.

 Inledningsvis genomförs en enkätstudie i Soutujärvibygden för att undersöka vilka servicefunktioner- och tjänster som är viktigast för invånarna i bygden. Detta för att skapa ett servicekontor med utgångspunkt i de behov som finns i Soutujärvi, samt att skapa en tidsplan för arbetet med serviceutvecklingen.

 Är du också nyfiken på att bli delprojektledare? Är du samarbetsvillig, driftig och står med fötterna i bygden? Då är du med största sannolikhet perfekt som delprojektledare!

 Kontakta  Emma Wallin via telefon 0970-81 85 28 eller mejl emma.wallin@gallivare.se . Det går också bra att kontakta Barbara Willen på 070 -605 37 97 eller via barbara@boreal-tours.eu