Besöksnäringen kraftsamlar

Investerare, inspiratörer och näringslivspersonligheter samlades till Toppmöte i Gällivare för att skapa möjligheter och utveckla idéer till storverk. Två dagar fylldes med spännande föreläsningar i besöksnäringens tecken. Bland talarna fanns näringsministerns statssekreterare Marita Ljung som berättade om regeringens syn på besöksnäringen och de satsningar som nu ska göras.

Vad betyder besöksnäringen för regionen och Sverige idag, vad är styrkorna och vilka är utmaningarna inför framtiden? Det var en del av de frågor som debatterades under Toppmötet i Gällivare. Vi fick en beskrivning av de nationella aktörerna samt hur Sverige står sig mot övriga världen.

Marita Ljung, statssekreterare hos näringsministern Annie Lööf, berättade om regeringens satsningar och besöksnäringens betydelse för Sverige. En näring som enligt Marita är den nya viktiga basnäringen.

— Regeringen satsar 60 extra miljoner de närmaste tre åren trots att det går så bra för turistnäringen. Men vi tror på strategin att bygga upp än fler aktörer för att stärka och utveckla just den här näringen i hela Sverige, säger Marita.

Entreprenören Elisabeth Norman, Norman & Partner, föreläste om hur man utvecklar en besöksdestination med långsiktigt resultat. Hon förklarade hur och varför Åre har lyckats som destination.

— Det handlar om hur man paketerar en destination samtidigt som man skapar en attraktiv livsmiljö för befolkningen. För skidorter är det viktigt att inte glömma bort komplement som inomhusevent och barmarksaktiviteter som t.ex. mountainbike. Man måste tänka på vilka värden man vill kommunicera ut, en gemensam vision och samarbete ger bästa resultat, förklarar Elisabeth.

Hur man använder sig av design som ett verktyg för utveckling berättade Helena Jönsson, Centek, och Mats Öhman, MAF arkitektbyrå. Gällivare är en av de sex kommuner i Norrbotten som deltar i destinationsdesignprogrammet "Dags att designa Norrbotten". Syftet är att skapa förutsättningar för att utveckla och förstärka den fysiska gestaltningen för att på så sätt skapa en attraktivitet som lockar fler turister, investerare och invånare.

Birgitta Larsson anser att det behövs en kraftsamling för att få besöksnäringen att växa.

Gällivares vice kommunalråd Birgitta Larsson inspirerades av föredragarnas bredd och kompetens. Nöjt konstaterades även att många potentiella investerare fanns på plats.

— Världsturismen expanderar just nu så Gällivare kommun måste jobba med nya idéer och bättre tillvaratagande av våra resurser tillsammans med vår lokala besöksnäring. Men detta kräver en fungerande infrastruktur, vilket är så viktigt i vår region, och där måste Trafikverket ta sitt ansvar, säger Birgitta.

— Toppmötet visade att det finns en stor potential och vilja att utveckla en ny basindustri inom besöksnäringen i Norrbotten, en av landets mest expansiva regioner. Regionen laddar för en kraftig tillväxt inom besöksnäringen och är beredd att matcha den satsning som görs via t.ex. Inlandsinnovation AB som har 2 miljarder för utveckling i norra Sveriges inland, sammanfattade Kjell-Åke Johansson, VD Expandum, Toppmötet 2011.

Läs mer på: www.toppmöte.nu

Foto: Daniel Olausson