Det går bättre för Gällivares företag - färre konkurser rapporteras

Idag presenterade UC statistiken över företagskonkurserna under september månad. Den visar en ökning med 2 procent jämfört med samma månad förra året. Ackumulerat under 2017 så landar det på en ökning om 5 procent för de tre första kvartalen 2017.

Det är några branscher som fortsatt har det tufft: Restaurang och hotell med en ökning de tre första kvartalen med hela 22 %, byggbranschen bygg med 17 % och detaljhandeln med 9 %.

När det gäller den geografiska fördelningen, så tittar vi först på storstadslänen;

-          Stockholms län landar på -6% i september (ackumulerat +3%)

-          Västra Götaland -19% september (ackumulerat -6%)

-          Skåne +34% september (ackumulerat +8%).

Ser vi dessa tre län tillsammans så ökade de med knappt +2% de tre första kvartalen i år jämfört med 2016.

Stora septemberökningar ser vi även bland annat i

-          Norrbotten +133%

-          Blekinge +125%

-          Östergötland +120%.

Ser vi till de första nio månaderna så ser vi den största ökningen i

-          Västmanland landar ändå på +104%,

-          Gotland +72%

-          Blekinge +58%

-          Dalarna +47%

-          Gävleborg +26%.

Gällivare sticker ut mycket positivt.  I Gällivare har konkurserna minskat totalt med 33 % under hela perioden 2017 jämfört med samma period 2016.