EIAB och Goodtech går samman

Goodtech i Gällivare har efter ett stort företagssammangående fått ökad konkurrenskraft. Stora projekt över hela Norden ger nya affärsmöjligheter och fler medarbetare måste anställas.

Den norska teknologi- och ingenjörskoncernen Goodtech ASA har gått samman med El & Industrimontage Svenska AB (EIAB). Företaget tar namnet Goodtech och har ca 1400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Åland. I Gällivare byter därmed tidigare El & Industrimontage (EIAB) namn till Goodtech Projects & Services AB.

- Samgåendet innebär att vi blir en större och mer attraktiv arbetsgivare, verksamheter och företagskulturer kompletterar varandra, vi får synergieffekter och blir en stor aktör i Norden, säger Bengt Arvola, platschef på Goodtech i Gällivare.

I Gällivare har Goodtech cirka 16 medarbetare men sysselsätter ungefär 35 personer i form av förstärkning från andra orter. I huvudsak arbetar man med nyinstallation av allt från fiber, tele, larm till högspänning.

De båda företagens samgående innebär större möjligheter till att vara med i stora komplexa projekt men även att det finns större möjlighet att erbjuda personlig utveckling samt fler möjligheter till att jobba på annan ort och i utlandsprojekt.

- Vi står inför stora uppdrag som exempelvis Norra länken i Stockholm, ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt och trafikleden som i sin helhet beräknas öppna för trafik 2015. Uppdraget består både av installationsentreprenaden som löper fram till 2015 samt drift och underhåll fram till 2021, vilket i sin tur är unikt, säger Bengt.

Ett annat stort projekt som vi har fått sedan sammangåendet är Rjukanprojektet i Norge som omfattar en elmässig totalrenovering av fem vattenkraftstationer, något som kommer löpa under flera år samt även omfattar serviceavtal.

Övriga elinstallationer som utförs i Gällivare är på LKAB:s nya huvudnivå M1250 i gruvan, huvudpumpstation och nya truckverkstaden som innefattar kraft, belysning och tele, samt Gällivare Kraftvärmeverk där slutfasen av installation kraft och belysning pågår.

I Boliden Aitik 36 har Goodtech som flest haft cirka 235 medarbetare från Hudiksvall i söder till Kiruna i norr som utfört all elinstallation förutom infrastruktur.

- Vi ser ljust på framtiden och vi söker för närvarande cirka fem elektriker samt en projektledare för anställning i Gällivare, säger Bengt.