En solskenssaga

Det går bra för Eco Supplies Solar AB som har sin bas på Företagscentrum i Gällivare. Företaget (som tidigare hette Gällivare Photo Voltaic AB) förvärvades i juli av Eco Supplies Europe AB. Idag är man ett starkt företag som har erfarenheten att utvecklas för att möta konkurrensen gällande solceller på världsmarknaden.
– Engagerade och motiverade medarbetare är en förutsättning för vår framgång, säger Mikael Yngman, VD.

Det finns ett sug efter solcellspaneler ute i Europa. Tyskland, Italien, Frankrike samt Grekland är länder som allt mer satsar på denna energiform. Konkurrensen är hård på världsmarknaden men Gällivareföretaget Eco Supplies Solar AB har kunnat möta den och nått framgångar.

- Svensk kvalitet är något som uppskattas utomlands och vi har dessutom den flexibilitet som krävs för att möta kundernas allt högre krav, säger Mikael Yngman.

Nyligen fick man en stororder från Italien värd 16 miljoner euro. Konjunkturen har vänt och det finns en stor efterfrågan på solcellspaneler på EU-marknaden.

- Vi levererar i nuläget cirka 5-6 fullastade långtradare i veckan och sysselsättningen har ökat från 48 personer den senaste lågkonjunkturen till cirka 100 personer idag, säger Mikael.

Branschen är kapitalintensiv och det krävs finansiella muskler samt stora kunskaper och erfarenheter om hur man marknadsför och säljer på den europeiska marknaden.

- Den hjälp vi fått från moderbolaget betyder mycket, de är duktiga entreprenörer och har de värdefulla kontaktnät som behövs för att hävda sig på en europeisk marknad.

Framtiden ser ljus ut för fabriken i Gällivare som är halvautomatisk vilket innebär både robotstyrning och manuellt arbete för att ha maximal flexibilitet.

- Man kan inte helautomatisera denna typ av verksamhet, den kräver att vi kan möta kundernas speciella krav. Och det kan vi, tack vare engagerade och motiverade medarbetare med hög kompetens, säger Mikael.

Eco Supplies Solar AB är ett bevis på att Gällivare har förutsättningar för fler företag som kan konkurrera på en världsmarknad. Något som leder till ett mer differentierat och levande näringsliv.

- Förmodligen kommer vi att behöva anställa fler duktiga välutbildade tekniker och ingenjörer framöver, avslutar Mikael.