En tillväxtkonferens i världsklass

Hur bygger man det nya Gällivare och skapar ett attraktivt samhälle som människor vill bo i och flytta till? Vad ska man tänka på för att inte göra om andras misstag, behöver goda råd vara dyra, hur flyttar man en stad och varför? Det var en del av de frågor som behandlades under tillväxtkonferensen Byggfälten.

Tillväxtkonferensen Byggfälten anordnades nyligen i Årets Företagarkommun Gällivare. I och med den pågående samhällsomvandlingen är behovet av vägledning för både näringsliv och politiker stort. Detta för att skapa ett attraktivt och hållbart samhälle med hänsyn till Gällivares specifika förutsättningar. Många experter föreläste och kom med goda råd utifrån olika perspektiv. Kommunfullmäktiges beslut om att anta visionsplanen lovordades. Frågor som lyftes under konferensen var samverkan, den nya plan- och bygglagen, bygga i trä som en miljösatsning, att bygga och bo i framtidens hus och huruvida Gällivare är stort nog för två handelsområden.

Uppsnappat på konferensen:

— Folk kan prata om hur de vill leva men de är inte arkitekter och kan inte rita upp en stad. Nu handlar det om hur man ska bygga för att göra det livet som människor vill ha möjligt, sa Lars Albinsson, Maestro Management.

Johan Ekström, Vittjärvshus.

— En tydlig trend är att Gällivareborna inte vill ha likadant hus som grannen utan de vill ha något personligt, sa Johan Ekström, Vittjärvshus.

— Människor vill ha en social trygghet för sig själva och sina efterlevande. De vill ha en bra livsmiljö med ett stort och varierat utbud av handel, service, kultur, idrott och evenemang och med en spännande arkitektur, menade Gunnar Tåhlin, VD på Galären i Luleå AB.

Maria Åhlén (S) ledamot kommunstyrelsen.

— Som politiker är vi med och bygger det nya samhället men vi har inte kunskapen om byggprocesser. Vi behöver all hjälp och information vi kan få, vi behöver knyta kontakter för att bygga det nya Gällivare på bästa sätt, sa Maria Åhlén (S) ledamot kommunstyrelsen.

— Vi har under dessa dagar fått en bekräftelse om att vi är på rätt väg, fler politiker hade behövt vara här för att se hur man ser på det här utifrån. Vi tar med oss att vi måste bygga hållbart och vilka möjligheter det finns för att bygga i trä och att vi måste bygga någonting attraktivt, avslutade Tommy Nyström, kommunalråd (S) Gällivare.

Mer utförligt vad de olika talarna sa hittar du i en pdf på: http://www.gellivare.se/sv/Nya-gellivare/Nyheter/Byggfalten/

Se bildspel från konferensen.

Foto: Daniel Olausson