Etablering av djurklinik i Gällivare

Den 4 juni öppnar Lapplands Djurklinik i Gällivare vilket är till stor glädje för hela Malmfältsregionen. Fokus kommer att ligga på smådjurssjukvård, främst för hund och katt, där man kommer att kunna erbjuda specialistvård som tidigare inte funnits tillgänglig i regionen.

De tre veterinärerna Dan Grill, Julia Enqvist och Mikael Einshøj Petersen startar tillsammans Lapplands Djurklinik. Tillsammans besitter de specialistkunskap inom tandvård och rygg- och ortopedkirurgi. Man kommer att erbjuda allt från profylaktisk vård som vaccinationer, tandvård och kastrationer till sjukvård.

— Hittills har man varit hänvisad till kusten eller till och med så långt som Strömsholm eller Uppsala för viss specialistvård så det betyder att fler djur kan få vård som annars inte hade fått det. Nu har vi utrustning för att vårda det sjuka djuret och för att utföra både planerade och akuta ingrepp, förklarar Dan Grill.

Norrbotten och norra Västerbotten är Sveriges smådjurstätaste område samtidigt som det är det veterinärglesaste området så underlag för den nya kliniken finns det gott om.

— Det är återigen en glädjens dag för Gällivare då Lapplands Djurklinik etableras för att ta hand om våra fyrbenta vänner, säger Tommy Nyström, kommunalråd.

Lapplands Djurklinik öppnar den 4 juni i fastigheten Hjortronet på Oljevägen i Gällivare.

Foto: Daniel Olausson / Media Tales