Fortsatt låg arbetslöshet i Gällivare

Arbetslösheten i Gällivare fortsätter att minska enligt Arbetsförmedlingens statistik för maj 2017. Gällivare har en öppen arbetslöshet på 2,6 % jämfört med Norrbottens 3,1 % och Sveriges 3,7 %.

Siffrorna från Arbetsförmedlingen (AF) visar också att den öppna arbetslösheten i Gällivare minskade med 0,2 procentenheter jämfört med maj förra året medan snittet i Norrbotten var oförändrat.

Räknar man ihop den öppna arbetslösheten med de som har aktivitetsstöd från AF är siffran för Gällivare 5,1 % jämfört med Norrbottens 6,6 %. Det är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med maj förra året. Norrbotten minskade med 0,2 procentenheter under samma tid.

För ungdomar 18-24 år i Gällivare är den öppna arbetslösheten 2,6 % och Norrbottens siffra är 2,7 %. Det är också en minskning jämfört med maj förra året med 1,3 procentenheter. Norrbotten minskade med 0,2 procentenheter under samma tid. Lägger man till ungdomar inskrivna i program är Gällivares arbetslöshet 8 % vilket är en minskning med 2,7 procentenheter jämfört med maj förra året. Norrbottens motsvarande siffror är 9,6 % och en minskning med 1,9 %.

Bernt Wennström på Gällivare kommuns utvecklingsenhet kommenterar uppgifterna:

- Det här visar att vår arbetsmarknad är fortsatt het och att företagen även nu får arbeta hårt för att få tag på kompetent personal.