Fortsatta näringslivssatsningar i Gällivare kommun

Gällivare kommun fortsätter att satsa på utvecklingen av Gällivares näringsliv med nya beslut i kommunstyrelses arbetsutskott i september.

- Kommunledningen har tagit beslut som är strategiskt viktiga för Gällivares näringsliv, säger utvecklingschefen Andreas Hinzer. - 650 000 kr per år satsats på fortsatt utveckling av Gällivares besöksnäring genom att vi medfinansierar projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland 2018-2020.

Projektet är ett regionalt utvecklingsprojekt med uppdraget att utveckla de lokala turismföretagen och deras produkter så att de blir säljbara på en internationell marknad. I projektet ingår också marknadsaktiviteter som mässor, visningsresor, möten med turoperatörer för att produkterna och företagen ska nå ut på marknaden.

- Vi satsar också totalt nästan 2 miljoner kronor under åren 2017-2020 för att etablera IUC Norr i Malmfälten. IUC Norr arbetar med utveckling av teknik- och industriföretag i Norr- och Västerbotten, berättar Andreas Hinzer.

IUC Norr kommer att ha en lokal närvaro i Gällivare och genomföra lokala och regionala insatser för att utveckla företagen inom industri och teknik.

- Vi stöder också SportEvent i Gällivare som arbetar med utvecklingen av Gällivare som vintersportort. I november blir det ett stort TV-sänt skidevenemang med Vinterstudion och säsongspremiären. Då kommer det svenska skidlandslaget att träna och tävla i Gällivare tillsammans med elitåkare från hela världen, berättar Andreas Hinzer vidare.

Förutom dessa satsningar beslutade kommunledningen också om medel till Expandum AB för specifika insatser i näringslivsarbetet, fortsatt stöd till Coompanion Norr för utvecklingen av kooperativt och socialt företagande. Man beslutade också om stöd till arrangemang som festivalen 800 MÖH.

- En spännande satsning gör artisterna och företagarna i Polarbearz Music som producerar och skriver musik för en internationell marknad. Kommunen ser med intresse på att sådana företag kan utvecklas i Gällivare och har beslutat att stödja detta, avslutar Andreas.

Foto: Daniel Olausson/Media Tales