Fr.v. Lars Alriksson, Kirsten Pettersson, Jennifer Björk och Henrik Ölvebo.

Framgång över förväntan för Gällivare Hälsocentral

Vid starten 2011 hade Gällivare Hälsocentral som mål att minst 3000 personer skulle skriva upp sig på deras patientlista. Redan först året hade de 6000 uppskrivna patienter. – Då fick vi låna pengar för att anställa fler och utöka verksamheten, eftersom alla som har behov av primärvård måste få komma, säger ägaren Kirsten Petterson. Idag har antalet patienter ökat och är nu uppe i 8146 stycken.  

Det var när lagen om valfrihet (LOV) inom hälsovård trädde i kraft som Kirsten tillsammans med en partner startade Gällivare Hälsocentral, som på den tiden hette Adviva Hälsocentral. Etableringen av en privat aktör tror ägaren har förbättrat sjukvården, även den som drivs av landstinget. På det sättet blir patienten värdefull och mer fokus läggs på att deras behov blir tillgodosedda, menar hon. Kirsten är medveten om att privata aktörer i vården är en kontroversiell fråga och säger att hon är glad att de själva inte tillhör någon större koncern eller drivs av ett riskkapitalbolag. Kommunalrådet Lars Alriksson inflikar att kommunen är stolta över att ha en så väl fungerande vårdcentral etablerad i Gällivare och menar att det känns extra bra att den drivs av en person som är lokalt förankrad.

Företaget har satsat på att arbeta i team kring varje patient så man får träffa samma läkare och sköterska och slippa berätta sin historia varje gång. En verksamhet de är särskilt stolta över är arbetet med smärtpatienter, där det finns ett särskilt team som arbetar med patienten under några månader. Förutom sjukgymnast och arbetsterapeut ingår även en smärtläkare. Patienten kan också få hjälp av en KBT-terapeut i teamet för att få verktyg att hantera en vardag med kronisk smärta. Vad gäller samtliga patienter satsar Hälsocentralen, förutom på att arbeta i team, på bemötandet och på att korta tiden fram till en diagnos.

Som privat aktör inom vården gäller samma villkor som för landstingets vårdcentraler, med skillnaden att företaget självt måste stå för ett eventuellt underskott. – Då blir det viktigt att se till att ekonomin går ihop, säger Kirsten. På Gällivare Hälsocentral har de lyckats genom att hålla administrationen liten men effektiv, och se till att ha en hög produktion i vården.

- Det är viktigt att göra en noggrann planering. Sen är det ju viktigt att patienterna är nöjda, så att de vill vara kvar hos oss. Och framförallt att patienten snabbt blir frisk, avslutar Kirsten.