Säkerheten bland leverantörer hamnade i fokus i debatten. Fr v Anders Wikström, LKAB, Mats Johansson, Eitech, Jonny Snell, LKAB, Petra Åhl, Ducit Innovation, Mats Gustafsson, LTU och Jens Olovsson, Agio.

Framgångsrik IUC-industridag i Gällivare

​LKAB och Gällivare kommun tillhörde värdarna när årets IUC-dag hölls i Gällivare. LKAB:s inköpschef Roger Hansson valde att sätta arbetsmiljö och säkerhet i fokus för entreprenörer och innovatörer.

​Inte mindre än 140 deltagare från innovationsföretag, 32 utställare, företag, lokala näringslivet, organisationer och Gällivare kommun fanns på plats tillsammans med LKAB.

IUC står för Industriellt Utvecklingscentrum och genomför en rad utvecklingsdagar tillsammans med olika basindustrier i Norrbotten. I Gällivare stod LKAB som värd och intog scenen för en paneldebatt om villkor för upphandling av entreprenader. I panelen ingick Johnny Snell, arbetsmiljöutvecklare, Roger Hansson, inköpschef LKAB, Håkan Pålsson, underhållschef vid förädlingsverken, Kiruna, Robert Johansson, inköpare, Malmberget och Elias Engman, gruvchef, Malmberget. Moderator var Jonna Barsk, SSAB.

- LKAB bygger en kultur med hög säkerhet för både anställda och entreprenörer. Det gäller för entreprenadbolagen att visa att man jobbar med säkerhet och arbetsmiljö på allvar, inte spelar teater, sa Roger Hansson, inköpschef LKAB.

- En kultur med rätt beteende måste byggas tillsammans. Dokumenterat säkerhetstänkande är ett plus vid upphandlingar, sa Roger Hansson.

Även i debatten betonade LKAB vikten av säkerhetstänkande hos anställda och entreprenörer. På konferensen diskuterades också innovations- och utvecklingsfrågor.

- LKAB har investerat 60 miljarder kronor i nya maskiner och anläggningar under en längre period. Det är klart att vi vill ha utdelning på investeringarna. Därför behöver vi tillsammans vara nytänkande och innovativa för att få ut den största effekten. Vårt mål är ökad produktion, hög kvalitet, hög säkerhet och minskad miljöpåverkan, avslutade Roger Hansson.

Foto: Mauritz Magnusson