Från EU-projekt till aktiebolag

Ávki riktar sig till samer och samiska organisationer i Gällivare kommun som driver eller tänker etablera företag inom samiska näringar. Efter att ha verkat som ett framgångsrikt EU-projekt bildar nu Ávki bolag.

Det finns ett behov för att utveckla de samiska näringarna anser samebyarna Unna Tjerusj, Gällivare skogssameby och Baste Čearru. Efter att Ávki har drivits som EU-projekt vill de se en fortsättning och startar ett aktiebolag under samma namn. Mattias Berglund har arbetat med Ávki som projektledare och affärsutvecklare och är tillträdande VD i bolaget. Ávki kommer att arbeta med samma saker som man gjorde i projektform men nu i förädlade former. De gör detta för att skapa bättre lönsamhet, synliggöra samiska näringar och stärka deras position i samhället.

— Vi kommer att ha tre verksamhetsgrenar, projekt- och företagsutveckling, projektledning samt ekonomitjänster. Vi kommer att välkomna alla sorters verksamheter men vi är specialiserade på de samiska näringarna, säger Mattias.

Sedan projektets start 2009 har många positiva effekter märkts inte minst när det gäller att synliggöra den samiska kulturen och näringarna. För att skapa möten, samarbeten och för att visa att man finns syns Ávki gärna på oväntade ställen. De har t.ex. ordnat en föreläsning med Charlie Söderberg som blev ett välbesökt evenemang.

— Det finns ett kulturarv och traditioner inom rennäringen men man måste växla ut det till en affärsmässighet. Det finns en vilja att göra det och vi kan tillhandahålla specialtjänster som kan få dem att expandera, säger Henry Ömalm, styrelseordförande.

Ett exempel på ett framgångsrikt samarbete är den nya renskiljningsanläggningen i Unna Tjerusj sameby. Anläggningen har fått en helrenovering och är nu anpassad för dagens behov. Ávki har hjälpt samebyn att söka bygdemedel för anläggningen vilket har gjort det möjligt att genomföra byggnationerna. Totalt har cirka tre miljoner kronor investerats i anläggningen.