Från gästarbetare till Gällivarebo

Företagsbolaget har genomfört ett projekt, flytta.nu, finansierat av Leader Polaris. Syftet med projektet var att kartlägga hur många av de gästarbetare som finns i kommunen idag som är potentiella blivande Gällivarebor. Man ville också se om det finns hinder för en permanent flytt till Gällivare.

Bakgrunden till projektet flytta.nu är en vikande befolkningsmängd, företagens stora rekryteringsbehov och att det finns ett stort antal gästarbetare i Gällivare. Projektet har varit en förstudie som syftar till att kartlägga hur många av de gästarbetare som är potentiella blivande Gällivarebor, samt om det finns hinder för en permanent flytt till Gällivare idag. Företagsbolaget ville på så sätt se hur man kan genomföra insatser för att eliminera eventuella hinder så att personerna det handlar om verkligen flyttar in till kommunen.

Resultatet från projektet har presenterats för politikerna i Kommunstyrelsen, det lokala bostadsföretaget TOP bostäder AB och för företag som har gästarbetare. Undersökningen visar att Gällivare har en potentiell inflyttning om vissa åtgärder vidtas. Boendefrågan var central men även frågan om en fungerande infrastruktur och att Gällivare behöver profilera sig och få ett levande centrum var några av de synpunkter och krav som lyftes fram i undersökningen.

— Vi har nu en bra bild över hur våra gästarbetare tänker kring en flytt till Gällivare. Vi tar med oss resultatet från undersökningen och synpunkterna från politikerna i ett nytt projekt om en inflyttningsservice som bl.a. ska vara till hjälp för företagen när de rekryterar utifrån, förklarar Nina Eriksson på Företagsbolaget.

Thomas Nesser, lastare Transportbolaget.

Thomas Nesser har gjort resan från gästarbetare till Gällivarebo och uppmuntrar nu andra att ta steget. För 15 år sedan flyttade han från Älvsbyn till Halmstad men längtan upp till norr förde honom till Gällivare.

— Jag hade hört talas om högtrycket här uppe och när tanken hade rotat sig var det inget svårt beslut. I Gällivare känner jag en trygghet om att försörjningen är säkrad fram till pensionen. Här rullar allt på oavsett väder om man nu ska jämföra med södra Sverige, förklarar Thomas.

Idag arbetar Thomas som lastare åt Transportbolaget. Arbetsgivaren hjälpte honom under den första tiden med en tillfällig bostad och han fick sedan en lägenhet via TOP bostäders förturskö för inflyttad arbetskraft.

— Man ska inte räkna med att allt går i en handvändning, det tog nästan fem månader innan jag fick en egen lägenhet. Men nu har jag och min fru, Olga Tapper, sålt vårt Älvsbyhus i Halmstad och hon flyttade upp i höstas. Hon kom upp en söndag i början på oktober och dagen efter fick hon jobb på Statoil. Det kunde inte ha löst sig på ett bättre sätt och nu är vi här för att stanna, avslutar Thomas.

Läs mer på: www.foretagsbolaget.se och www.leaderpolaris.se

Foto: Daniel Olausson