Fr.v. Jeanette Wäppling, Sandra Apelqvist, Robert Ylitalo, Mats Pettersson, Birgitta Larsson, Stefan Nieminen och Mikael Isaksson.

Gällivare näringsliv - en arktisk småstad med företagsklimat och samarbete i världsklass

Styrelsen för Gällivare Näringsliv AB har nu utsetts. Bolaget, ägt av Gällivare kommun, LKAB och Företagarna i Gällivare AB, ska i stark samverkan med det lokala näringslivet verka för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet. Nu söks vd till den nya verksamheten.

Efter en process som pågått i drygt ett år är nu arbetet som benämnts ”Gällivare Näringsliv 2.0”, är man nu framme vid startpunkten för ett nytt näringslivsbolag. Affärsplanen för bolaget bygger på näringslivets förväntningar och har förankrats brett både politiskt, i regionen och hos Gällivares befintliga näringslivsparters. Bolagets nya styrelse fastställdes vid en extra bolagsstämma i Expandum AB, då även bolagsordningen fastställdes och att bolagets namn ändras till Gällivare Näringsliv AB.

- Samverkan för att stödja och utveckla vårt näringsliv är oerhört viktigt för att vi som kommun ska nå vårt mål att växa i befolkning. Bolaget ger oss dessa möjligheter. Det blir en nystart för vår samverkan mellan kommun och näringsliv. En möjlighet att tillsammans lyfta Gällivares attraktivitet i arbetet med platsvarumärket Gällivare, för att utveckla näringslivet med en bredare inriktning. Turism och kreativa näringar har en stor potential. En oerhört viktig fråga är också kompetensförsörjning för framtiden, en överlevnadsfråga för oss som kommun, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

Robert Ylitalo, chef för affärsutveckling och kundrelationer, CGI, har valts till ordförande. Robert har nationell och internationell erfarenhet från olika branscher och ledarroller med ett brett kontaktnät.

- Det här är ett tillfälle att vara en del i denna satsning som skapar unika möjligheter för att göra skillnad i vår region. Genom att samla krafterna och arbeta i fokusgrupper och ha aktiv dialog mellan kommun, lokala och externa aktörer skapas en strategisk plattform för att synliggöra och fånga de möjligheter samhället har. Det ger en god grund för ett arbete att stärka de lokala företagens samverkan, konkurrenskraft samt förmåga att bygga externa nätverk och synlighet. Man kan och ska även vara en aktiv part i de kompetenssatsningar som krävs för att nå framgång långsiktigt, säger Robert Ylitalo, CGI.

Sandra Apelqvist,reg. fastighetsmäklare och franchisetagare Husman Hagberg Gällivare ser vikten av att många små företagares röst kan lyftas.

- Jag är gärna en förmedlare av det dagliga arbetet som ung kvinna och mamma i Gällivares näringsliv. Samarbeten gör oss alla bättre, både inom och utom branscher, vi har väldigt duktiga entreprenörer här i närområdet som vi alla kan lära oss av och lära, alla växer av samarbeten. Vi kan utveckla och förädla och bli ett hållbart samhälle både miljömässigt men även vad gäller humankapital, vad gör att personalen trivs? Hur kompetensförsörjer vi oss? Hur kan vi tillsammans skapa dragningskraften åt rätt håll? 

Mikael Isaksson, Interflora Gällivare och ordförande i Gällivare Handel har jobbat inom handeln i hela sitt yrkesverksamma liv. Han tycker att en viktig fråga är hur man ska locka hit nya aktörer inom handeln.

- Jag vet att handeln är en mycket viktig del för att göra en ort attraktiv för de som funderar på att flytta hit, för besöksnäring och inte minst för den befolkning som bor på orten. Handeln i Gällivare är den fjärde största arbetsgivaren i kommunen med ca 900 anställda och den största arbetsgivaren för ungdomar mellan 16-24 år med cirka 19 procent.  Det är självklart för mig att tacka ja till att vara med i ett bolag som jag hoppas med bred kompetens av företag, föreningar och politiker i beslutsfattande positioner planerar och genomför bra saker för Gällivare och tar bort ”långbänkarna” och får mycket gjort.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Robert Ylitalo, CGI AB - ordförande
Börje Johansson, Virituell Teknik AB – vice ordf.

Ledamöter:
Lars Alriksson, kommunstyrelsen
Sandra Apelqvist, Husman Hagberg Gällivare
Mikael Isaksson, Interflora Gällivare, ordf. Gällivare Handel
Birgitta Larsson, kommunalråd
Stefan Nieminen, SportEvent Gellivare Lapland AB
Mats Pettersson, Gällivare kommun, kommunchef
Jeanette Wäppling, kommunalråd