Gällivareföretag expanderar

De enskilda entreprenörernas initiativkraft tillsammans med de anställdas hårda arbete har lagt grunden för den framgångsrika utvecklingen av Gällivares företagande. Euromining AB och Nordic Education AB (NEAB) är två av de kompetenta Gällivareföretag som även ser sig om efter kunder på externa marknader. Och deras erfarenhet och kompetens efterfrågas nu runt om i landet.

Euromining AB är ett av de Gällivareföretag som under en lång tid har verkat utanför kommunens gränser. Nyligen slöt bolaget ett nytt avtal med det australiensiska bolaget Dragon Mining Ltd. angående underjordslastning och transport i Svartlidengruvan. Den renodlade guldgruvan är belägen fem mil söder om Storuman. Här samarbetar Euromining nu med den finska huvudentreprenören Lemminkäinen och den lokala entreprenören Kjin Schakt AB.

— Det finns många fördelar med detta men vi har självklart kvar vår huvudsakliga verksamhet i Gällivare. Dels sprider vi våra risker och glädjande sitter vi på en specialkompetens som nu efterfrågas på allt fler platser runt om i Sverige och världen, säger Tommy Gustafsson, styrelseordförande, Euromining AB.

I Svartlidengruvan har man nu valt att gå över från dagbrott till underjordsdrift för att komma åt det eftertraktade guldet som går djupt ner i malmkropparna i smala stråk.

— Malmen och gråberget transporteras med s.k. gruvdumprar. Här kommer vi att arbeta i öppna bergrum, där ingen personal får vistas, med hjälp av fjärrstyrda lastmaskiner. Vi är kända i branschen och har gott renommé vilket har lett till att vi anlitas i ett flertal gruvor, förklarar Tommy.

Det nya kontraktet innebär minst två års arbete där det blir en mix av specialistkunskap från Gällivare tillsammans med projektanställda på plats i Svartlidengruvan. Euromining söker fortlöpande efter liknande projekt samtidigt som de ser en positiv framtid på den lokala marknaden.

NEAB har slutit avtal med Dannemora Mineral angående CE märkning av ett nytt sovringsverk i Dannemoragruvan. Dannemora Mineral återupptar driften i Dannemora järnmalmsgruva där bl.a. en nybyggnation av ett sovringsverk pågår just nu. Investeringskostnaden är beräknad till ca 210 miljoner kronor och sovringsverket ska stå klart för kommersiell drift under våren 2012. Förutom sovringsverket har NEAB fått uppdraget att CE märka gruvventilationen.

— Utöver avtalet med Dannemora Mineral har vi tidigare i år slutit avtal med Northland Resources vilket innebär en fortsatt expansion för oss. Under 2011 har vi hittills rekryterat 8 CE konsulter och totalt planerar vi att anställa 10-11 konsulter inom 2011. Det innebär mer än en fördubbling av CE avdelningen, förklarar Helena Werndin, VD NEAB.

Med huvudkontor i Gällivare och lokalkontor i Kiruna har bolaget också under året etablerat sig i Pajala, Piteå och Uppsala. Med de nya avtalen och med den nyanställda personalen fortsätter NEAB sin expansion inom gruvindustrin och i övriga Sverige.

— Det är verkligen roligt att tillhöra skaran som skapar jobb även i år, det är vi både glada och stolta över, menar Helena.

Läs mer på: www.euromining.se och www.nordiceducation.se.

Foto: Daniel Olausson