Gällivareföretag tömmer dagbrott

Efter fem års väntan har dagbrottet i Leveäniemi, Svappavaara börjat tömmas. Bakom underhåll och drift står Gällivareföretaget Xylem.
— Vi är glada över att ha en lokal närvaro, säger Peder Nensén LKABs sektionschef tillväxtprojekt nya gruvor.

I juli beviljade Länsstyrelsen i Norrbotten tillståndet för att pumpa bort 30 miljoner kubikmeter vatten. Den 25 september startades ett två år långt arbete med att tömma dagbrottet i Leveäniemi. Xylems Gällivarekontor står för en totallösning med flygtpumpar för att dagbrottet ska kunna tömmas på ett effektivt och miljövänligt sätt. Vattnet kommer att ledas ut via utsläppspunkten vid recipienten som heter Liukattijoki för att senare rinna vidare ut i Torne älv. Xylem har sedan tidigare erfarenhet av stora gruvavvattningsprojekt i bland annat Norge (Kirkenes gruva).

— Det är ett jättespännande uppdrag och det är en utmaning att få allt att fungera året om. Det värsta som kan hända är om det blir så kallt att utrustningen fryser sönder. I Kirkenes blev det ner mot 40 minus och vi pumpade på som vanligt så jag är ganska lugn, säger Roger Lundbäck, serviceverkstadschef på Xylem i Gällivare.

Xylem är ett vatten - och pumpteknikföretag och de hjälper bland annat människor att använda vatten på ett mer effektivt sätt. Uppdraget med att tömma dagbrottet i Leveäniemi har gjort att de har fått positiv respons.

— Vi har fått nya jobb över hela Sverige, säger Roger Lundbäck.

2015 beräknas arbetet vara färdigt och en nygammal gruva ser dagens ljus. Gruvbrytning bedrevs där från 1964 till 1983, men när lågkonjunkturen slog till stängdes verksamheten ner. Tre gruvor planeras att öppnas i Svappavaara och målet är att öka LKABs produktion med 35 procent.

— Det är bra att vi har en lokal kompetens på plats när det krävs snabba underhåll. Det är fantastiskt kul att vi äntligen är igång med att tömma dagbrottet, säger Peder Nensén.

Foto: Daniel Olausson / Media Tales