Gällivares Engagerade Entreprenörer - GEE

Flera framgångsrika Gällivareföretag erhåller årligen nationella utmärkelser såsom Gasellföretag (Dagens Industri) och Superföretag (Veckans Affärer).
— Vi funderade på hur vi skulle kunna ta till vara den kompetens och erfarenhet som finns och hur dessa företagare skulle kunna ges tillfälle att dela med sig av sitt engagemang, berättar Kjell-Åke Johansson, VD Expandum i Gällivare.

Ett viktigt led i arbetet var att bilda en mixad grupp av ledare från olika samhällsfunktioner. De kommer bland annat från kommunen, Arbetsförmedlingen, banker samt små och stora företag där de får möjlighet att lära känna varandra och samtidigt öka förståelsen för deras olika roller i samhället. Dessa funderingar resulterade i projektet GEE, Gällivares Engagerade Entreprenörer.

Man knyter fantastiska kontakter i den här typen av nätverk, säger Helena Werndin, NEAB.— Det är en stor förmån att vara med i GEE, dels att vara med och jobba för Gällivares framtid men också för att man knyter fantastiska kontakter i den här typen av nätverk, säger Helena Werndin, Marknadschef vid NEAB, Gällivare.

Målet med GEE är att kompetensutveckla ledare från Gällivares näringsliv och offentlig verksamhet samt att stärka utbytet av kunskap och erfarenhet. Men också att skapa en mentorspool som står till förfogande för till exempel de som ska, eller nyss har, startat företag.

— Det här är ett viktigt led i att öka tillväxten i Gällivare, säger Kjell-Åke Johansson vid Expandum.

Shanghai 2012. Varje år åker gruppen på en studieresa tillsammans, där de lär sig mer om affärskulturer, knyter kontakter och representerar Gällivare utanför Sverige.GEE gruppen åker på en studieresa varje år. I augusti i år var de till Shanghai där de bland annat besökte LKABs inköpskontor.

— Det var oerhört givande att lära sig mer om såväl den kinesiska kulturen som affärskulturen och skillnaderna i arbetslivet. Det finns många olikheter som är viktiga att vara medveten om, berättar Helena Werndin, NEAB.

— Vi fick också mycket bra kontakter på plats och arbetar just nu på att etablera affärer med Kina, som ett direkt resultat av resan. Vi fungerade självklart även som ambassadörer för Gällivare, avslutar hon.

Jonas Johansson, Eriksson Bil, Gällivare, är också en av deltagarna i gruppen GEE. Han poängterar speciellt två saker som är bra med gruppen.

— Nätverkandet är otroligt mycket värt och utbildning i ledarskap, säger han.

— Sen har vi en bra grupp som är sammansatt av människor från olika branscher i Gällivare. Jag säljer bilar, en arbetar inom vården och någon är plåtslagare. Vi har alla olika erfarenheter och kunskaper och så är vi i olika åldrar. Det är en styrka för oss och för Gällivares näringsliv, avslutar Jonas Johansson.

I Gällivares Engagerade Entreprenörer ingår 30 representanter från: Gällivare kommun, kommunledningen, Arbetsförmedlingen, Pajala Kommun, Malmgruppen, LKAB personalavdelningen, Adviva AB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord, imega promotion AB, Metso Minerals AB, Utbildningstjänst AB, Gellivare Kompetens AB, Expandum AB, Företagarna i Gällivare, Visit Gellivare Lapland, LKAB teknik och utveckling, LKAB Shanghai, Virtuell Teknik AB, Energigymnasiet - EQE AB, Eriksson Bil AB, Sport Event Gällivare Lapland AB, GE Maskintjänst AB, TN Bygg AB, ALMI Företagspartner Nord, NEAB, Gällivare kommun kultur, Lindströms Plåt AB, Gällivare kommun äldreboende, Littak AB, LKAB projektledning, Laplands Gymnasium, LKAB IT utveckling, Gällivare kommun, service och teknik

Foto: Daniel Olausson/Media Tales