Gällivares företagsklimat stärks

Svenskt Näringsliv har publicerat den årliga enkätundersökningen av företagsklimatet i landets kommuner. Gällivares företagsklimat har stärkts sedan fjolårets mätning och visar på en positiv utveckling.

Undersökningen visar att Pajalas företagare är minst nöjda med företagsklimatet medan Luleå kommun får högst betyg. Den största förbättringen sedan fjolåret står Övertorneå och Bodens kommun för. Men även Gällivare och Överkalix företagsklimat har stärkts sedan fjolårets mätning.

- Det är viktigt att politiker och företagare har en god dialog. Om man saknar samsyn kring de frågor som är viktiga i just den egna kommunen är möjligheten till förbättring begränsad, säger Jan-Olov Nordström, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten.

Enligt undersökningen är det några frågor som Gällivare kommun måste jobba med framöver är bland annat vägnätet samt tåg- och flygförbindelserna, kommunens upphandlingar samt tillgång till kompetens.

På andra sidan finns en positiv utveckling vad gäller dialog mellan företag och kommunledning, kommunens information till företag och kommunpolitikernas attityder till företagande

På frågan vilket områden man tycker kommunen ska prioritera för att förbättra företagsklimatet i kommunen svarade en stor majoritet med hela 87 procent; fler bostäder.

Sammanfattande omdöme visar en positiv utveckling och Gällivare nådde fjärde bästa resultat sedan 2002.

Läs mer här.