Gaseller i Gällivare

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Utmärkelsen är till för att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa.

Totalt 22 företag i Norrbotten klarade kraven och fyra av dem är från Gällivare. DDiG, DD i Gällivare, som till största del arbetar med industriklättring har hela 815 % tillväxt. Vibrationsteknik i Norr, Terräng & Entreprenadrep i Norr, Norrvulk har också klarat de hårda kriterierna. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Foto: DDiG