Gemensam kraft

Kiruna och Gällivare kommuner har bildat team med LKAB för att marknadsföra Malmfälten i samband med byggbranschens ledande forum, Business Arena i Stockholm. Syftet är att för bygg- och fastighetsbranschen visa på möjligheterna till lönsamma investeringar i en av Sveriges starkaste tillväxtregioner, Malmfälten.

— Med gemensamma krafter får vi samlad styrka och kan marknadsföra framtidsmöjligheterna med större eftertryck, säger Peter Niemi och Lennart Johansson, kommunchefer i Kiruna respektive Gällivare kommuner.

Business Arena hålls i Stockholms modernaste mässlokaler i den nya Waterfront Building. Årets upplaga samlade över 5 200 deltagare. Den gemensamma montern från Malmfälten väckte mycket stort intresse. De föreläsningar som hölls av Malmfältens ledare var helt fullsatta. Ingenstans i Sverige finns någon motsvarighet till samhällsomvandlingen i Malmfälten.

— I Malmfälten råder en massiv investeringskonjunktur med långsiktiga satsningar i mångmiljardklassen årligen. Förutom LKAB:s stora investeringar påverkas 10 000 människor i Malmfälten när två samhällen måste flyttas. Det kräver 5 000 nya bostäder, nya skolor, kulturhus, stadshus, sportanläggningar och nya infrastrukturer. Samtidigt skall vi bygga samhällen där människor kan känna trivsel och stark framtidstro, säger Lennart Johansson, Peter Niemi och Stefan Hämäläinen, chef i LKAB för arbetet med stadsomvandlingen.

— Vi behöver få ett inflöde av nya idéer, hållbart tänkande, resurssnålt byggande i arktiskt klimat och inte minst finansiella partners, säger Stefan Hämäläinen.

— Vi är team Malmfälten med uppdrag att bearbeta investerare och övriga aktörer i byggbranschen att etablera sig i vår region. Det gör vi bäst med gemensamma krafter, säger Anders Åhl, informationschef i Gällivare kommun.

Producerad av: Favör Reklambyrå

Foto: LKAB