Fr.v. Birgitta Larsson, Tommy Niva, Mats Pettersson och Lars Alriksson.

Gemensam kraftsamling för utveckling av Gällivares näringsliv

Ett nytt bolag ska öka förutsättningarna för utveckling av det lokala näringslivet. Gällivare kommun och näringslivets parter står gemensamt bakom initiativet att omorganisera arbetet.

– Det finns en bred förankring både inom näringslivet och politiskt. Det ger förutsättningar för en snabb process och målsättningen är att den nya organisationen ska finnas på plats redan till hösten, säger Tommy Niva som har uppdraget av kommunen att samordna processen.  

Under projektnamnet Gällivare Näringsliv 2.0 är ambitionen att skapa förutsättningar för en organisation som på bästa sätt gynnar en fortsatt tillväxt för såväl näringsliv som kommun.

En ny näringslivsorganisation

Under en längre tid har det funnits önskemål om en övergripande kraftsamling, något som nu är på väg att förverkligas. I januari beslutade kommunstyrelsen att bilda en ny näringslivsorganisation och att bjuda in näringslivet i processen, liksom delägarskap i det nya bolaget.

Ett starkt näringsliv som utvecklas och breddas är viktigt för Gällivare kommun, säger Lars Alriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bred förankring

Det finns en bred politisk vilja bakom beslutet. Birgitta Larsson (S) sitter tillsammans med Lars Alriksson i projektets styrgrupp.

- Vi anser att det är viktigt med en näringslivsorganisation, med ett gemensamt mål där fokus ligger på att utveckla näringslivet i Gällivare. Styrkan är att beslutet är välförankrat i näringslivet, säger Birgitta Larsson.

- Det är viktigt att näringslivets behov och önskemål blir belysta i en öppen process, där alla kan vara delaktiga. Ett framgångsrikt näringsliv stärker utveckling och tillväxt för hela kommunen, säger processledaren Tommy Niva.

Arbetet fortskrider under sommaren och målsättningen är att senast den 30 september grunda den nya organisationen.

Kontaktperson
Tommy Niva, 070-209 61 83,
info@tommyniva.se