Har Norrbotten en hållbar framtid? Du bestämmer!

Region Norrbotten är regionalt utvecklingsansvarig i Norrbotten sedan årsskiftet 2016/2017 och är därigenom ansvarig för den regionala utvecklingsstrategin.

Nu pågår ett omfattande arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för år 2020-2030. Detta gör regionen i samarbete med kommunerna, Länsstyrelsen i Norrbottens län, myndigheter, Sametinget, civilsamhället och övriga aktörer i länet. I november 2017 startade arbetet med att ta in inspel från aktörer i länet med en uppstartskonferens och arbetet fortsätter med dialogmöten runt om i Norrbotten under januari-mars 2018.

Välkommen till dialogmöte

27 februari 2018, klockan 11-16: Gällivare, Quality Hotel Lapland

Tema: Livsmiljöer

På mötet får du möjlighet att diskutera utvecklingen i länet och lämna inspel till den nya regionala utvecklingsstrategin. Kan du inte delta på dialogmötet kan du ordna en egen dialog med hjälp av ett workshopmaterial som du hittar på www.norrbotten.se/rus.

Dialogerna riktar sig främst till aktörer i länet, exempelvis näringsliv, föreningar, organisationer, kulturella- och kreativa näringar, kommuner och myndigheter.

Mer information och anmälan

Mer information hittar du på www.norrbotten.se/rus

Anmäl dig på www.norrbotten.se/dialog. Sista anmälningsdag: 22 februari 2018.