WebbTV: Het hemvändardag med besöksrekord

Det blev besöksrekord på årets hemvändardagar i Gällivare. Med den hetaste arbetsmarknaden i Sverige var årets rekryteringsmässa mer aktuell än någonsin tidigare. Ett 20-tal företag ville rekrytera till totalt 160 lediga tjänster.

Över 600 personer kom på mässan som har blivit en viktig tradition både för hemvändare, boende i Gällivare samt som mötesplats där företagen även kan träffa varandra. Att rekrytera för framtiden är en stor utmaning. Arbetskraft måste sökas utifrån. Äldreavgångar och företagens snabba tillväxttakt medför att behovet inte annars kan tillgodoses på kort sikt.

Men det var inte bara jobben som lockade hemvändare denna dag. Traditionsenliga handbollsmatcher mellan MAIF och hemvändare samt möjligheten att träffa gamla vänner och bekanta är även det viktiga ingredienser på Hemvändardagen. Närheten till natur och fritid samt korta restider är viktiga konkurrensfördelar jämfört storstäderna. Något som också lockar hemvändare.

Företagen på mässan var: Expandum, LKAB, Boliden Mineral, Gällivare kommun, Projekt Nya Gällivare, MAIF, TOP Bostäder, NCC Construction, Nordic Education, Lapplands Lärcentra, Klockrent, EntreprenörCentrum, Visit Gellivare Lapland, Metso Minerals, Almi Företagspartner, Midroc Electro, Lapplands gymnasium, Nordström assistans, imega promotion, Flexibla Hus, SportEvent Gällivare Lapland och GainMarket.

Foto: Mats Hillblom, Imega Television AB