IUC Norr AB etableras i Gällivare

Industrisamverkan i Malmfälten är ett samarbete med IUC Norr AB och inom kort startas arbetet i Gällivare.

Sedan 1,5 år tillbaka har IUC Norr AB (IUC Norrbotten) och Gällivare kommun fört en nära dialog om vikten av att utveckla industrin och ett industrinätverk på regional/nationell nivå tillsammans med Malmfälten.

- Vi har genomfört flertal samarbetsträffar och diskuterat flera scenarier för ett utökat samarbete de kommande åren, säger Anders Högström på IUC Norr AB.

På IUC Norrbottens årsstämma den 15 juni 2017 presenterades en handlingsplan för att tillsammans utveckla regionens små och medelstora företag inom industrin. Medverkande företag, flera kommuner i Norr- och Västerbotten och Region Norrbotten gav ett starkt stöd till satsningen.

Nu har IUC Norr och Gällivare kommun enats om ett operativt samarbete i Malmfälten under de kommande åren och en fysisk etablering inom kort.

Fokus i samarbetet är att i samverkan med Gällivare kommun åtar sig IUC Norrbotten att genomföra strategiska affärsutvecklingsinsatser riktade till industri- och teknikföretag med tillväxtpotential genom väl fungerande arbetsprocesser, samt erfarna och kompetenta företagsutvecklare.

I regeringens handlingsplan Smart Industri konstaterar man att störst tillväxtpotential finns i de små och medelstora industriföretagen i Sverige. Här vill man öka förmågan hos våra industri- och teknikföretag att konkurrera framgångsrikt både lokalt, regionalt och nationellt/internationellt.

- Människor med olika ansvarsområden i en stor, men också sårbar, traditionell industriregion måste arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål, säger Andreas Hinzer, utvecklingschef i Gällivare och fortsätter;

- Fördjupat samarbete och en etablering leder till ett stabilare och effektivare resultat för Gällivare, Malmfälten, IUC och Region Norrbotten.