I LKABs pelletsverk tillverkas kulor av järnmalmskoncentrat. Kulorna bränns i en stor ugn för vidare transport till hamnarna.

Industridagar för framtidens affärer

Industridagarna 2017 i Malmberget presenteras av LKAB, IUC Norrbotten tillsammans med kommunerna i Malmfälten den 25 april. Industridagarna skapar möjlighet för bättre gemensamma affärer. Och du får reda på vad som krävs av framtidens leverantörer till basindustrin.

Industridagarna syftar till att skapa en bra dialog mellan basindustrin och dess leverantörer vilket är en förutsättning för att regionen ska behålla och öka sin konkurrenskraft på en internationell marknad. Det här är ett bra tillfälle att ta del av de utmaningar som de stora aktörerna i basindustrin står inför, och vilka behov de har framöver. 

Nya affärsmöjligheter och bättre relationer

I en gemensam dialog hittas nya affärsmöjligheter och du får bättre relationer. Under dagen presenterar LKAB sina behov från framtida leverantörer och öppnar upp för dialog.IUC presenterar sin rapport utifrån en behovsinventering med insikter om vilka krav som ställs på framtidens leverantörer.Behovsanalysen som genomförts av basindustrin kommer att presenteras och representanter för olika avdelningar från värdföretagen kommer redovisa sina konkreta behov. Under dagen finns stora möjligheter för dig som leverantör att knyta nya kontakter och diskutera lösningar direkt med företagets representanter.

Läs mer och anmäl dig här:
industridagnorr.se

Foto: Daniel Olausson/Media Tales