Industriellt utvecklingsseminarium i Malmfälten

Varmt välkommen till industriellt utvecklingsseminarium i Kiruna den 8 november med möjlighet att ta del av aktuella satsningar riktade till industri- och teknikföretag i länet, samt möjlighet till dialog om affärs- och leverantörssamverkan. 

Seminariet arrangeras av IUC Norr och LTU tillsammans med Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner.

Norrbottens industri står inför stora utmaningar de kommande åren med ökad global konkurrens och införande av ny innovativ teknik. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar upp för nya tjänster/produkter baserade på helt nya affärsmodeller.

- Norrbottens framgång består nu av det faktum att vi har exakt de kunskaper och produkter som krävs nationellt och globalt, säger Gällivare kommuns utvecklingschef Andreas Hinzer och fortsätter;

- Nu beror det på oss själva om vi använder detta tillfälle som motor eller broms. Malmfälten har alltid dragit i samma rep, men inte alltid i samma riktning. Trycket i den globala konkurrensen fortsätter att växa och särskilt för små företag är det en enorm utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Vi borde alla tillsammans använda det här tillfället som ett språngbräda för att positionera vårt näringsliv och vårt samhälle i denna konkurrenskraftiga värld, avslutar Andreas Hinzer.

Vill ni utveckla ert företags produktionsprocesser och digitala kompetens samt nyttja ny teknik på ett optimalt sätt för att ligga i branschens framkant och inte tappa konkurrenskraft?

Välkommen till industriellt utvecklingsseminarium i Malmfälten 8 november, klockan 09.00, Scandic Ferrum i Kiruna.

Gällivare kommun samordnar resan till Kiruna för de företagare som är intresserade att delta. Anmäl ert intresse till bernt.wennstrom@gallivare.se senast 26 oktober.

Anmäl dig senast 30 oktober här

Här kan du läsa inbjudan.

Deltagandet är kostnadsfritt men kräver anmälan för att vi ska kunna beräkna lunch/fika.