Investeringar i vindkraft och gruva – fler affärer för företag

Dag och tid: torsdagen den 27 maj 2010, kl 08:30 - 14:30
Plats: Företagscentrum Gällivare, ovanför Energigymnasiet
Dagen är till för dig som är intresserad av de pågående och planerade investeringarna i Malmfälten, LKAB och Boliden, samt den planerade investeringen på en vindkraftspark i Markbygden, Piteå, på 1101 st nya vindkraftsverk.

Du får mer information och träffar andra företagare från Piteå och Gällivare samt personer från Gällivare och Piteå kommuner som jobbar med frågorna. Anmälan till Expandum AB, via e-post anmalan@expandum.se eller tel 0970-641 60 till Inga-Lill Järvenpää på Företagscentrum senast måndag den 24 maj. Deltagandet är kostnadsfritt.

Programmet och information hittar du här >>