Invigning av Gällivares första servicepunkt i Skaulo

Det finns numera ett fysiskt servicekontor i Soutujärvibygden och invigningen skedde den 1 februari. Den första frukten är skördad i projektet Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun och vi hoppas på fler invigningar det kommande året.

Unga som gamla samlades när vi skulle fira det arbete som gjorts för att etablera servicepunkten och skåla för kommande utvecklingsarbete. Förutom tal från kommunalråden Lars Alriksson och Jeanette Wäppling tilldelades Tore Aspebo ett diplom som hedersmedlem i föreningen Soutujärvibygden i utveckling för sina insatser för bygden. Ett 50-tal personer bevittande när Jeanette Wäppling med en nål spräckte ballonger för att officiellt inviga servicepunkten och önska lycka för framtida arbete.  

Kvällen avrundades med en föreläsning av Audun Otterbech från Lapland Vuollerim AB. I Vuollerim har det växt fram olika bygdebolag och ekonomiska föreningar för att täcka de behov som byborna upplever att de behöver för att skapa en attraktiv by att bo och verka i. Några exempel som gavs under kvällen var att byn skapade en friskola när kommunen beslutat att lägga ner högstadiet, ett annat exempel är Polarcirkelns gårdsprodukter, en gård med fjällkor som generar himmelsk god ost och bevarande av fjällkor, som är utrotningshotade.

Info om projektet

Gällivare kommun driver projektet Service i samverkan utvecklar Gällivare kommun, delfinansierat av landsbygdsprogrammet via Tillväxtverkets utlysning ”lokala servicelösningar”. Syftet är att etablera servicepunkter i kommunens bygder och förstärka organisationen kring service i landsbygd. Soutujärvibygden var snabb att haka på projektet och Barbara Willen är delprojektledare för bygden fram till projektets slut i december 2018. Barbara är styrelsemedlem i den ekonomiska föreningen Soutujärvibygden i utveckling. Föreningen ska utgöra ett stöd och en resurs för bygdens utveckling genom att tillhandahålla samhällsservice och annan service som gynnar bygdens innevånare och besökare. Föreningen kommer driva servicepunkten i bygden. Vill du läsa mer om föreningens arbete och bygdens aktiviteter klicka här. 

Vill du följa projektet? klicka här.