”Kommunen ligger verkligen i framkant”

— Det nya systemet är väldigt enkelt, det tog bara två dagar från att jag gjort ansökan till att svaret kom, säger Kjell Holma, företagare i Gällivare.

Nu är det möjligt att göra bygglovsansökningar via Gällivare kommuns hemsida www.gellivare.se. Ett enklare och snabbare sätt enbart med digitala handlingar i jämförelse med det tidigare där handlingarna fylldes i av den sökande och postades till byggnadskontoret, där de ofta fick vända tillbaka till avsändaren för att korrigeras och kompletteras.

— Tidigare var man aldrig riktigt säker på om man fyllt i allt rätt eller om man missat något. När man fyller i på hemsidan assisterar systemet genom att påminna en och även komplettera ifall uppgiften inte stämmer. Kommunen ligger verkligen i framkant, säger Kjell Holma.

Kjell har företaget Holma Konsult som erbjuder tjänster inom byggproduktion och bland annat leveranser av bygglovhandlingar. Han betonar vikten av ett snabbt förfarande när det gäller att söka bygglov för honom och hans kunder.

— Jag får en kvittens via sms och mail att min ansökan kommit in och är under behandling och dessutom slipper jag kopiera och hålla reda på en massa papper. Sist tog det två dagar, från att jag knappat in uppgifterna på datorn till att beslutet kom. Det är till och med riktigt roligt att söka bygglov nu för tiden!

Antero Ijäs är nytillträdd förvaltningschef för miljö- och byggförvaltningen vid Gällivare kommun och han är initiativtagare till det nya sättet att ansöka om bygglov.

— Det underlättar enormt mycket för de som ansöker vilket resulterar i bättre service till våra invånare, dessutom effektiviserar det våra medarbetares arbete. Alla vinner på det här.

Ijäs berättar om stora bolag som kan komma in med upp till 200 ansökningar samtidigt vilket innan den digitala lösningen fanns kunde ta flera månader innan beslut kunde meddelas.

— Handläggningstiden kortas radikalt och nu tar det några dagar, det är en enorm tidsvinst för alla berörda parter.

Producerad av: Favör Reklambyrå

Foto: Daniel Olausson/ Media Tales