Konsten att leda unga

Bilden av vad unga vill och vad äldre chefer tror att de vill stämmer inte alltid överens. För att dagens ledare ska kunna attrahera och behålla unga medarbetare krävs ändrade attityder och förståelse för vad som gör ungdomar lojala. Äldre chefer måste känna till de virtuella nätverk och sociala medier där de unga finns. Detta och mycket mer kommer framtidsforskaren Thomas Fürth att berätta om på sin föreläsning i Gällivare den 19 maj.

Thomas Fürth är en av Sveriges mest efterfrågade framtidsföreläsare. Med en bakgrund som historiedocent ser han de långa tidsperspektiven samtidigt som han tar temperaturen på den rådande tidsandan. Thomas är känd för sina studier och föreläsningar om generationers värderingar och hur det påverkar arbetslivet.

— Vi står inför ett generationsskifte där nya värderingar gäller. För att dagens ledare ska kunna attrahera och behålla ungdomar krävs att man lyssnar och ändrar sina attityder, säger Thomas.

Idag är Thomas forskningsledare på Kairos Future och han har arbetat med framtidsstudier i 25 år. Den egna forskningen är inriktad på värderingsförändringar, kulturmöten och den framväxande upplevelseekonomin. Men han har även forskat om arbetslivsfrågor, IT, nya världar och sociala medier.

— Ungdomar rör sig lätt emellan olika nätverk och digitala plattformar. De skaffar sig enkelt information om andra företag. Det här måste näringslivet förstå och de äldre måste därför bli mer delaktiga i exempelvis sociala medier, säger Thomas.

Kairos Future har genomfört en undersökning med namnet "Konsten att leda unga" där man försökt utreda vad som är framgångsrikt ledarskap och om chefer ser saker på samma sätt som unga medarbetare. Där framkom det att yngre generationer känner ökad lojalitet om de trivs på arbetsplatsen och med chefen. Dagens chefer kan således inte förvänta sig lojalitet, den måste förtjänas. Däremot uppskattas tydlig och rak ledning. En chef ska därför vara både lyssnande och samtidigt tydlig med att peka ut riktningen i sin kommunikation. Det handlar också om att varumärket ska uppfattas positivt för att attrahera unga medarbetare.

— Med den lätthet som ungdomar idag uttrycker sig i sociala medier är det viktigt att förstå att även de som lämnar företaget måste vara goda ambassadörer, avslutar Thomas.

Om detta och mycket mer kommer Thomas att berätta om på sin framtidsföreläsning i Gällivare den 19 maj mellan 12:00-15:00 i Blå Forell, Folkets Hus.

Anmälan görs till Maria Ömalm på 0970-641 26 eller maria@gellivarekompetens.com.