Malmfältsflyg - ett kommande lyft för regionen

Malmfälten är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner och väl fungerande kommunikationer är viktiga för att regionen ska fortsätta växa och utvecklas. Näringslivsbolagen Expandum i Gällivare och Progressum i Kiruna har därför tagit initiativ och utrett förutsättningarna till en ny flyglinje mellan Kiruna, Gällivare och Luleå för att förbättra tillgängligheten till och från Malmfälten.

Den nya flyglinjen, som fått arbetsnamnet Malmfältsflyg, ska trafikeras med en flygplanstyp som tar ca 35 personer. Trafiken utgår från Kiruna via Gällivare och vidare till Luleå, med två tur- och returavgångar måndag till fredag. Restiden Kiruna-Luleå blir ca 1 timme och 10 minuter.

— Med detta upplägg blir Malmfältsflyg attraktivt för resande i båda riktningarna, menar Tony Järlström, VD Progressum.

— Den föreslagna tidtabellen skapar dessutom intressanta anslutningsmöjligheter via Luleå för fortsatt flyg till Umeå, Östersund, Stockholm och Göteborg, säger Kjell-Åke Johansson, VD Expandum.

Expandum, Progressum, Lapland Airport och Kiruna Airport har tillsammans tagit fram underlaget och en intresseanmälan till företag, kommuner m.fl., som ska scanna av intresset i länet för den nya flyglinjen. Marknadsundersökningen ska pågå under april och målsättningen är att komma igång med den nya flyglinjen under sommaren 2012. Genomsnittspriset kommer att ligga på ca 1500 kr för en enkelresa och flyget skall vara helt kommersiellt, dvs. bära sina egna kostnader utan bidrag.

— Vi har även fått en intressant förfrågan från näringslivet i Norge om att vissa dagar i veckan flyga vidare från Kiruna till någon flygplats i Norra Norge, säger Tony Järlström.

Michael Gustafsson, flygplatschef Lapland Airport, berättar att under åren 1995-2000 hade linjen Kiruna-Luleå mellan 13 000-19 000 passagerare per år, så potentialen finns.

— Den pågående marknadsundersökningen visar på ett stort intresse från företagen i området. På ett par veckor har vi fått in över 500 intresseanmälningar, konstaterar en nöjd Tony Järlström.

För mer information kontakta: Kjell-Åke Johansson, VD Expandum på 070-574 32 01 alt. kjell-ake.johansson@expandum.se.

Foto: Daniel Olausson / Media Tales