Matlaget vinner första pris för affärsmässig samhällsnytta

Matlagets hårda arbete med hållbarhet och med att främja mångfald prisades igår under KFS-dagarna i Umeå. Juryns motivering lyder "Matlaget har med nytänkande, engagemang och systematiskt arbete lyckats vända en negativ trend och skapa en välfungerande arbetsplats med en tydlig hållbarhetsprofil."

Med över 30 anställda och en omsättning på 32 miljoner kronor, bedriver Matlaget i Gällivare AB en högeffektiv verksamhet där förträfflig logistikkoordinering och höga hygienkrav står i fokus. Det är dock inte hela företagets affärsidé utan de vill även bidra till hållbarhet och mångfald i organisationen. Det gör det idag genom att arbete för en hållbar matkonsumtion och ekologiska och närproducerade varor prioriterars högt i deras egen produktion. 

De har också arbetat med inkludering och har genom det lyckats säkra sin rekryteringsbas, skapat en attraktiv arbetsplats samtidigt  som de bidragit till integration och sysselsättning. Idag arbeter människor från många olika bakgrunder och nationaliteter på Matlaget och deras tydliga mångfaldsarbete är även det något som bidragit till att KFS nu valt att prisa företaget. 

Vi från kommunledningen vill gratulera Matlaget till deras vinst. De har ett fantastiskt mångfaldsarbetet som bidrar till inkludering och sysselsättning,  vilket är oerhört positivt för Gällivare kommun, säger kommunalråd Jeanette Wäppling.

KFS är medlemsstyrd arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag och varje år delar de ut ett pris till det företag som anses bäst på affärsmässig samhällsnytta. Matlagets vinst är ett kvitto på att deras hårda arbete har lönat sig.